top of page

Uppdateringar av mjukvara

Information om innehållet i senaste mjukvara till våra enheter.

Hur du gör för att uppgradera kan du läsa i dokumentet för enhetens API.

Ohmigo Ohm on WiFi

Version 1.0.6

Släppt:

2 feb. 2024

Innehåll

Några stabilitetsförbättringar samt blink indikering vid nedladdning av ny firmware på enheter med nya hårdvaran.


Version 1.0.5

Släppt:

29 dec. 2023

Innehåll

  • Löser ett problem med ofrivillig omstart i version 1.0.4  - skriv OHMIGOF i fältet för support när du konfigurerar enheten så sker mjukvaruuppgraderingen direkt efter att din enhet anslutit till ditt trådlösa nätverk.

  • LED blinkar 1 gång var 10s som indikering att enheten är ansluten till WiFi (Endast i ny hårdvara).

  • Tryck kort på tryckknapp för att testa polaritet på anslutningen av Rout/GND.

  • LED indikerar Grön = OK      Röd = växla anslutningar Rout/GND

  • Tryck in tryckknappen 10s för att göra en fabriksåterställning och anslut till enhetens WiFi för att slutföra inställningarna.


Version 1.0.4

Släppt:

13 dec. 2023

Innehåll

  • Har du mjukvara version 1.0.4 skall du uppgradera till senaste version, då det finns ett problem som kan göra att enheterna startar om ofrivilligt.

  • Mjukvara från version 1.04 inkluderar stöd för ny hårdvara som bland annat har LED indikering av anslutning till WiFi

Version 1.0.3

Släppt:

13 apr. 2023

Innehåll

  • Stabilitetsförbättringar och löser problem ett fel med fel resistans vid 0’C för TYPE=7 samt att en egendefinerad resistanstabell inte kunde sparas vid setup. Dock fungerade det att spara via API.

  • Registrerar "Ohmigo.ohmonwifi" som hostname i DHCP tabell.

get started
bottom of page