top of page
get started

Kom igång med Ohmigo Mini

Ohmigo Mini

01

Anslut strömadaptern till Ohmigo Mini och koppla upp din telefon till enhetens WiFi-nätverk. Nätverksnamnet ser ut enligt följande: "Ohmigo.mini+<nummer>".

När telefonen är ansluten till nätverket kommer konfigurations-sidan att öppnas automatiskt. Om inte, öppnar du en webbläsare och skriver in "http://192.168.4.1"

02

Klicka på "Inställningar" och välj sedan ditt hemnätverk i listan. Du behöver sedan skriva in till WiFi-lösenord, så ha detta nära till hands. Fortsätt sedan med de inställningar du vill ställa in. Obligatoriska inställningar så som e-post är markerade med *.

03

När du har fyllt i de inställningar du vill göra klickar du på "Spara" längst ner. Vänta sedan medan inställningarna skickas till Ohmigo Mini.

När allt är klart försvinner enhetens WiFi-nätverk och du kan testa funktionen genom att trycka distinkt på knappen för att manuellt styra relät.

04

Genom att dubbelklicka på knappen skickar du ett mail till din angivna e-post med dina aktuella inställningar och aktuella elpriser, timme för timme. 

Du kan nu ansluta dina egna enheter till NO och NC utgångarna på enheten för att styra din nuvarande teknik efter aktuella elpriser.

05

Du kan när som helst återvända till inställningarna och göra ändringar genom att hålla knappen intryckt i mer än 5 sek och sedan ansluta till enhetens WiFi igen.

Du behöver av säkerhetsskäl ange ditt WiFi-lösenord igen när du ändrar inställningarna.

Dokument

dokument
bottom of page